9:00 uur
Br. G. Zomer

Welkom en mededelingen
Votum en zegengroet (sela)
Zingen: Psalmen voor nu 16
Gebed
Lezen: 1 Petrus 1: 1-21
Zingen: Gezang 111
Tekst voor de preek: 1 Petrus 1: 13
Preek
Zingen: Psalm 139: 11
Lezing van de Wet
Zingen: opwekking 705
gebed
Collecte
Zingen: Gezang 114: 2,3,7
Zegen en gezongen amen


11:00 uur
Ds. A.P. Feijen

Votum en Zegengroet
Zingen: NLB 216 
Gebed
Lezen: Johannes 1: 1-18 en Hebreën 12: 18-25a
Zingen: Psalm 76 
Tekst voor de preek: Joh 1: 16-17
Preek
Zingen: Opwekking 428 
Lezing van de Wet
Zingen: GK 168
Gebed
Collecte
Zingen: NLB 425 
Zegen

13:30 en 15:30 uur
Ds. P.K. Meijer

Votum en zegengroet
Zingen: Psalm 77:6
Gebed
Lezen: Spreuken 16:10-15, 25:1-7 en Deuteronomium 29:23-28 
Zingen: LvK 75: 1,2,3
Tekst: Spreuken 25:2
Preek
Zingen: Ps. 97: 1 en 3
Geloofsbelijdenis: geloofsartikelen 1-7 gesproken, daarna de overige geloofsartikelen gezongen met GK 123:5
Gebed
Collecte
Zingen: LvK 429
Zegen
 

Preekrooster

19-08-2018

09:00 - Br. G. Zomer
11:00 - Ds. A.P. Feijen
13:30 - Ds. P.K. Meijer
15:30 - Ds. P.K. Meijer

26-08-2018

09:00 - Ds. R.P. Heij
11:00 - Ds. R.P. Heij
13:30 - Ds. D.S. Dreschler
15:30 - Ds. D.S. Dreschler

Dagelijks Woord

Wees mij gehoorzaam, dan zal ik jullie God zijn en zullen jullie mijn volk zijn. Volg steeds de weg die ik jullie wijs, daar zullen jullie wel bij varen. -- Jeremia 7:23