De Heer is echt opgestaan.

Wit is de kleur van de overwinning.

Pasen 2018Pasen 2018

 

Goede vrijdag 2018

De liefde van God voor de mens, bracht Christus aan het kruis.

 

 

Goede vrijdag 2018

Van woestijn naar Paradijs!

Weest niet bang, de woestijn bloeit!

Jesaja 35

Bevrijding en terugkeer

1De woestijn zal zich verheugen,

de dorre vlakte vrolijk zijn,

de wildernis zal jubelen en bloeien,

2als een lelie welig bloeien,

jubelen en juichen van vreugde.

De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon,

met de schoonheid van de Karmel en de Saron.

Men aanschouwt de luister van de HEER,

de schoonheid van onze God.

3Geef kracht aan trillende handen,

maak knikkende knieën sterk.

4Zeg tegen het moedeloze volk:

‘Wees sterk en vrees niet,

want jullie God komt met zijn wraak.

Gods vergelding zal komen,

hijzelf zal jullie bevrijden.’

5Dan worden blinden de ogen geopend,

de oren van doven worden ontsloten.

6Verlamden zullen springen als herten,

de mond van stommen zal jubelen:

waterstromen zullen de woestijn splijten,

beken de dorre vlakte doorsnijden.

7Het verzengde land wordt een waterplas,

dorstige grond wordt waterrijk gebied;

waar eenmaal jakhalzen huisden,

maakt dor gras plaats voor riet en biezen.

 

8Daar zal een ​gebaande​ weg lopen,

Heilige​ weg’ genaamd,

geen onreine zal die betreden.

Over die weg zullen zij gaan,

maar dwazen zijn er niet te vinden.

9Geen leeuw of roofdier zal daar komen,

geen enkel wild dier dwaalt er rond,

ze blijven er allemaal weg,

alleen zij die verlost zijn zullen daar gaan.

10Wie door de HEER bevrijd zijn, keren terug.

Jubelend komen zij naar Sion,

gekroond met eeuwige vreugde.

Gejuich en vreugde trekken de stad binnen,

gejammer en verdriet vluchten eruit weg.

 

 

 

 

Biddag voor gewas en arbeid 2018

De kruiwagen staat voor de arbeid.

De takken staan voor het nieuwe leven.

De plantjes staan voor het gewas.

De twee kruiken spreken voor zichzelf.

Wees niet bang!

Van woestijn naar paradijs.

 

 

Jezus in de woestijn

41Daarna werd ​Jezus​ door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de ​duivel​ op de proef gesteld te worden. 2Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had ​gevast, had hij grote honger. 3Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de ​Zoon van God​ bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’4Maar ​Jezus​ gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’5Vervolgens nam de ​duivel​ hem mee naar de ​heilige​ stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel. 6Hij zei tegen hem: ‘Als u de ​Zoon van God​ bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn ​engelen​ zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ 7Jezus​ antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de ​Heer, uw God, niet op de proef.”’ 8De ​duivel​ nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht 9en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ 10Daarop zei ​Jezus​ tegen hem: ‘Ga weg, ​Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de ​Heer, uw God, vereer alleen hem.”’ 11Daarna liet de ​duivel​ hem met rust, en meteen kwamen er ​engelen​ om voor hem te zorgen.

Preek Rooster

10 mrt 2024 09:00
Ds. R.P. Heij
10 mrt 2024 11:00
Ds. R.P. Heij
10 mrt 2024 14:30
Ds. D.S. Dreschler
13 mrt 2024 15:00
Ds. J.H. Dunnewind
Biddag
13 mrt 2024 19:30
Ds. J.H. Dunnewind
Biddag
17 mrt 2024 09:00
Ds. D.S. Dreschler

Activiteiten

Geen evenementen

Dagelijks Woord

Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is. Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. -- Romeinen 5:5-6