Lijst van predikanten, die in de kerk van Heemse van de Afscheiding hebben gediend:

Predikant Begin ambtsperiode Eind ambtsperiode
H. de Vries dec. 1841 febr. 1842
A.H. Veenhuizen okt. 1842 mei 1844
W. van Leeuwen nov. 1844 maart 1847
H. de Vries 2 juni 1847 17 apr. 1865
J.F. Petersen 25 mrt. 1866 25 apr. 1869
H. op 't Holt 20 mrt. 1870 23 dec. 1874
T. Pilon 17 okt. 1875 9 mrt. 1890
L.C.F. van Kamp 26 okt. 1890 1896
G. Doekes 30 jan. 1898 10 mrt. 1907
R.J. Schoemaker 23 febr. 1908 8 dec. 1918
W. Steunenberg 6 juli 1919 9 dec. 1923
S.J. Vogelaar 21 sept. 1924 25 dec. 1928
F. Slomp 26 jan. 1930 15 dec. 1945
A. Kuiper 12 mei 1946 4 mrt. 1951
H.C. Overeem 8 juli 1951 22 jan. 1956
J.R. Wiskerke 15 jan. 1957 28 mei 1961
J.G. Meijer 1 okt. 1961 15 okt. 1967
R. Timmerman 2 mrt. 1969 1 febr. 1980
H.D. van Herksen (em.) 10 juli 1966 1 sept 1986
S. Cnossen 31 aug. 1980 9 mrt 1986
C. van Ginkel 1 febr. 1976 9 mei 1990
J. Slotman 31 mei 1987 11 okt. 1992
A.P. Feijen 6 dec. 1987 19 mrt. 1995
J.R. Visser 25 mei 1991 1 jan. 1995
E. Woudt (em.) 1 mei 1993 7 april 2013 
G. Treurniet 2 juli 1995 1 aug. 2004
P.J. Trimp 30 juni 1996 1 aug. 2005 
A. de Braak 8 sept. 2002 6 juli 2014
J.H. Dunnewind 3 sep. 2006  
D.S. Dreschler  25 aug. 2013  
R.P. Heij 22 nov. 2015  

Preekrooster

27-10-2019

09:00 - Ds. J.H. Dunnewind
11:00 - Ds. J.H. Dunnewind
14:30 - Ds. G.J. Slotman

03-11-2019

09:00 - Ds. D.S. Dreschler
11:00 - Ds. R.P. Heij
14:30 - Ds. J.H. Dunnewind

Dagelijks Woord

De enige God, die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen, die ons redt door Jezus Christus, onze Heer, hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht, vóór alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. -- Judas 1:24-25