Lijst van predikanten, die in de kerk van Heemse van de Afscheiding hebben gediend:

Predikant Begin ambtsperiode Eind ambtsperiode
H. de Vries dec. 1841 febr. 1842
A.H. Veenhuizen okt. 1842 mei 1844
W. van Leeuwen nov. 1844 maart 1847
H. de Vries 2 juni 1847 17 apr. 1865
J.F. Petersen 25 mrt. 1866 25 apr. 1869
H. op 't Holt 20 mrt. 1870 23 dec. 1874
T. Pilon 17 okt. 1875 9 mrt. 1890
L.C.F. van Kamp 26 okt. 1890 1896
G. Doekes 30 jan. 1898 10 mrt. 1907
R.J. Schoemaker 23 febr. 1908 8 dec. 1918
W. Steunenberg 6 juli 1919 9 dec. 1923
S.J. Vogelaar 21 sept. 1924 25 dec. 1928
F. Slomp 26 jan. 1930 15 dec. 1945
A. Kuiper 12 mei 1946 4 mrt. 1951
H.C. Overeem 8 juli 1951 22 jan. 1956
J.R. Wiskerke 15 jan. 1957 28 mei 1961
J.G. Meijer 1 okt. 1961 15 okt. 1967
R. Timmerman 2 mrt. 1969 1 febr. 1980
H.D. van Herksen (em.) 10 juli 1966 1 sept 1986
S. Cnossen 31 aug. 1980 9 mrt 1986
C. van Ginkel 1 febr. 1976 9 mei 1990
J. Slotman 31 mei 1987 11 okt. 1992
A.P. Feijen 6 dec. 1987 19 mrt. 1995
J.R. Visser 25 mei 1991 1 jan. 1995
E. Woudt (em.) 1 mei 1993 7 april 2013 
G. Treurniet 2 juli 1995 1 aug. 2004
P.J. Trimp 30 juni 1996 1 aug. 2005 
A. de Braak 8 sept. 2002 6 juli 2014
J.H. Dunnewind 3 sep. 2006  
D.S. Dreschler  25 aug. 2013  
R.P. Heij 22 nov. 2015  

Preekrooster

21-07-2019

09:00 - Ds. E woudt
11:00 - Ds. E woudt
14:30 - Ds. A.J. Holsappel

28-07-2019

09:00 - Ds. J.P.D. Groen
11:00 - Ds. J.P.D. Groen
14:30 - Br. G. Zomer

Dagelijks Woord

De HEER laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp die hem met heel zijn hart is toegedaan. -- 2 Kronieken 16:9