Kerkenraad

De kerkenraad  bestaat uit de predikanten en ouderlingen  uit de 3 wijken Noord, Oost en Zuid.
De kerkenraad met diakenen wordt gevormd door de predikanten, ouderlingen en diakenen uit de 3 wijken.
Per wijk kennen we  11, 10 en 9 mini-wijken.

In de miniwijk fungeren de wijkraden, de wijkraden met diakenen, in diverse wijken pastorale bezoekers,  in samenwerking met wijkcoordinatoren.    

Centrale Kerkenraad
Postadres: Postbus 213, 7770 AE  Hardenberg
scriba: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  (Dinanda Woertink)
tel. 0523-266899
Samenstelling wijkraden m.i.v. 2 juni 2019.

Wijk Noord
Predikant ds. D.S. (Dick)  Dreschler
Weidebuurt 11 7771 CZ  Hardenberg
Telefoon studeerkamer: 0523-237904
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.dickdreschler.nl

wijkscriba Noord: J. de Vos.  Mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Wijk Ouderlingen Diakenen
N01 vacant vacant
N02 H.W. (Herman) Schroer W. (Wilfred) Brink
N03  E. (René) Hulzebosch L.J. (Lambert Jan) Benjamins
N04 G, (Geert) van der Laan G. (Geesje) Nieuwenhuis-Wenny
N05 B.R. (Boudewijn)  (Hovenga M. (Martien) van Lenthe
N06 L. (Harjo) Lennips J. (Hans) Horstra
N07 J.H. (Henri) Schroer G.R. (Gerlinde) Hutten-v.d. Berg
NO8   A. (Albert) Weitkamp S.J. (Erik) ter Burg
N09A  vacant A. (Aljo) Benjamins
N09B  E.J. (Eelco) Schippers J. (Hans) Snijder                
N010   J.T. (Jelle) Zweers M. (Martin) Veurink
     


Predikant: ds. R.P. (Rutger) Heij
Scholtensdijk 10 7771 CV  Hardenberg
Telefoon: 0523-234673
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.rutgerheij.nl

wijkscriba Oost: Dick Doorn, mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijk  OUDERLINGEN     DIAKENEN
  A. (Anton) van den Berg  
O01 J. (Jack) Breukelman E.J. (Erik Jan) Smits
O02 J. (Jack) Breukelman N.R.P. (Ria) Slotman-Klein
O03 Wnd.: ds Rutger Heij G.J. (Gerjan) Dijk
O04 J. (John) Overweg G.J. (Gert Jan) Overweg
O05 J. (Jan) Timmermans H. (Harry) Overweg 
O06 L. (Luuk) Boerman  N. (Nel) Kramer-van Unen
O07 J. (John) Overweg G. (Gerrit) Peters
O08 Wnd.: ds Rutger Heij M. (Martijn) Steenbergen
O09 L. (Luuk)Boerman G. (Geesje) ter Burg
O10 J. (Jan) Timmermans G.J. (Jan) Lennips
     

Wijk Zuid

Predikant: ds. J.H. (Jan) Dunnewind
Lijsterbeslaan 7 7771 DM  Hardenberg
Telefoon: 0523-262900
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

wijkscriba Zuid: zr. H.J. Pouwels-Wubs: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijk OUDERLINGEN       

DIAKENEN

Z01 G. (Gerard) Zomer G.J. (Gert Jan) Dijk
Z02 M. (Marchinus) Horstra   F. (Fijkje) Tempelman-Steenbergen
Z03 J.G.  (Hans) Veldink J.F. (Frank) Sollie
Z04 E. (Evert) Kelder H. (Harry) Bolks
Z05 G. (Gerrit) Timmermans J. (Jan) Wesselink
Z06 J.H. (Jarik) Dunnewind DA. (David) Janssen
Z07 A. (Alex) Dijk  H. (Harry) Veurink
Z08 H.E. (Harry) Jurries A. (Alfred) Hutten
Z09 L. (Laurens)Dam  G.E.T.(Gert) Meijer

Diakenen
Dat de diakenen collecteren in de kerk, dat weten we allemaal, maar de diaconie doet veel meer!
In de kerk worden elk jaar nieuwe diakenen gekozen. Zij krijgen de speciale taak om te zorgen voor armen, zieken en eenzamen in de gemeente. Want diakenen roepen de gemeenteleden op om mee te helpen. Als een diaken ‘ja’ zegt bij zijn bevestiging, dan zegt hij eigenlijk: “Ik zal zelf zorgen voor mensen die hulp en aandacht nodig hebben. Maar ik zal ook alle gemeenteleden stimuleren om dat te gaan doen.” 
Zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd.
voor meer info: 
http://diaconaalsteunpunt.nl/

 

AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming

Over deze verklaring

Voor de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt  (GKv) te Heemse  is privacy en een veilige omgeving van groot belang. De GKv Heemse  is volgens de kerkorde geroepen tot dienst aan de wereld waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op andere wijze participeren in de gemeente en andere organisatievormen.

Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.

De uitvoerige verklaring vindt u in de rubriek GEMEENTE >Kerkelijke Organisatie. 

 

Dagelijks Woord

Ik heb u lief, HEER, mijn sterkte, HEER, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder, God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen, mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht. -- Psalmen 18:2-3