Kerkenraad

De kerkenraad  bestaat uit de predikanten en ouderlingen  uit de 3 wijken Noord, Oost en Zuid.
De kerkenraad met diakenen wordt gevormd door de predikanten, ouderlingen en diakenen uit de 3 wijken.
Per wijk kennen we  11, 10 of 9 mini-wijken.

In de miniwijk fungeren de wijkraden, de wijkraden met diakenen, in diverse wijken pastorale bezoekers,  in samenwerking met wijkcoordinatoren.    

Centrale Kerkenraad
Postadres: Postbus 213, 7770 AE  Hardenberg
scriba: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  (Dinanda Woertink)
tel. 0523-266899
Samenstelling wijkraden m.i.v. 6 juni 2021, laatst bijgewerkt 1.5.2022.

Wijk Noord
Predikant ds. D.S. (Dick)  Dreschler
Weidebuurt 11 7771 CZ  Hardenberg
Telefoon studeerkamer: 0523-237904
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.dickdreschler.nl

wijkscriba Noord: Jan de Vos.  Mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Wijk Ouderlingen Diakenen
N01 vacant vacant
N02 Herman Schroer Anneke Smilde
N03  vacature Lambert Jan Benjamins
N04 Jan Altena Ina Bolks
N05 vacature Maria Brouwer
N06 Harjo Lennips vacature
N07 Henri Schroer Henk Leffers
NO8  Albert Weitkamp Erik ter Burg
N09A  Gerjan Schroer Aljo Benjamins
N09B  vacature Arnoud de Lange     
N010   vacature Gerrit Veurink
     


Predikant: ds. R.P. (Rutger) Heij
Scholtensdijk 10 7771 CV  Hardenberg
Telefoon: 0523-234673
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.rutgerheij.nl

wijkscriba Oost: Dick Doorn, mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijk  OUDERLINGEN     DIAKENEN
     
O01 Jacco Bijker Martin Willems
O02 Jacco Bijker José Boers-Wind
O03 Pieter v/d Vinne Gerjan Dijk
O04 Wim Pullen Gerhard Hulzebosch
O05 Erik Weitkamp Jeanette Knol
O06 Albert Overweg Harry Overweg
O07 Wim Pullen Jenny Weitkamp
O08 Pieter v/d Vinne Arjan ten Brinke
O09 Erik Weitkamp Geesje ter Burg
O10 Albert Overweg Froukje Schuldink
     

Wijk Zuid

Predikant: ds. J.H. (Jan) Dunnewind
Lijsterbeslaan 7 7771 DM  Hardenberg
Telefoon: 0523-262900
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

wijkscriba Zuid: zr. H.J. Pouwels-Wubs: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijk OUDERLINGEN       

DIAKENEN

     
Z01 A.J. Mooibroek J.H. Lamberink 
Z02 J. Neutel
Z03 H.Veldink J. Kelder-Dijk
Z04 G.M. Grootens A. Stegeman
Z05 A. Dijk J. Woertink
Z06 J.G. de Gooijer J.J. Wesselink-vd Velde
Z07 W.F. Nieuwenhuis  D.E.M. Hutten
Z08 H.E. Jürries A.H. Boers
Z09 J. Timmermans G.E.T. Meijer

Diakenen
Dat de diakenen collecteren in de kerk, dat weten we allemaal, maar de diaconie doet veel meer!
In de kerk worden elk jaar nieuwe diakenen gekozen. Zij krijgen de speciale taak om te zorgen voor armen, zieken en eenzamen in de gemeente. Want diakenen roepen de gemeenteleden op om mee te helpen. Als een diaken ‘ja’ zegt bij zijn bevestiging, dan zegt hij eigenlijk: “Ik zal zelf zorgen voor mensen die hulp en aandacht nodig hebben. Maar ik zal ook alle gemeenteleden stimuleren om dat te gaan doen.” 
Zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd.
voor meer info: 
http://diaconaalsteunpunt.nl/

 

AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming

Over deze verklaring

Voor de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt  (GKv) te Heemse  is privacy en een veilige omgeving van groot belang. De GKv Heemse  is volgens de kerkorde geroepen tot dienst aan de wereld waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op andere wijze participeren in de gemeente en andere organisatievormen.

Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.

De uitvoerige verklaring vindt u in de rubriek GEMEENTE >Kerkelijke Organisatie. 

 

Preek Rooster

21 juli 2024 09:00
Ds. J.H. Dunnewind
21 juli 2024 11:00
Ds. J.H. Dunnewind
21 juli 2024 14:30
Ds. R.P. Heij
28 juli 2024 09:00
Ds. J.B.K. de Vries
Emeritus Balkbrug
28 juli 2024 11:00
Ds. J.B.K. de Vries
28 juli 2024 14:30
Br. A.J. Mooibroek

Activiteiten

02 aug 2024 20:15
Kampvuur avond
Vuur - muziek - aanbidding - koffie/thee - chocolademelk - bijbel - marsmellows - gebed - verbinding - hapje - drankje

Alles is mogelijk voor wie geloofd

Neem gerust iemand en/of je muziekinstrument mee.
Info 06-111863535 / 06-12868437

Dagelijks Woord

Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen. -- Matteus 7:11