Kerkenraad

De kerkenraad  bestaat uit de predikanten en ouderlingen  uit de 3 wijken Noord, Oost en Zuid.
De kerkenraad met diakenen wordt gevormd door de predikanten, ouderlingen en diakenen uit de 3 wijken.
Per wijk kennen we  11, 10 of 9 mini-wijken.

In de miniwijk fungeren de wijkraden, de wijkraden met diakenen, in diverse wijken pastorale bezoekers,  in samenwerking met wijkcoordinatoren.    

Centrale Kerkenraad
Postadres: Postbus 213, 7770 AE  Hardenberg
scriba: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  (Dinanda Woertink)
tel. 0523-266899
Samenstelling wijkraden m.i.v. 6 juni 2021, laatst bijgewerkt 1.5.2022.

Wijk Noord
Predikant ds. D.S. (Dick)  Dreschler
Weidebuurt 11 7771 CZ  Hardenberg
Telefoon studeerkamer: 0523-237904
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.dickdreschler.nl

wijkscriba Noord: J. de Vos.  Mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Wijk Ouderlingen Diakenen
N01 vacant vacant
N02 H.W. (Herman) Schroer A. (Anneke) Smilde-Brouwer
N03  W.G. (Wim) Beumer L.J. (Lambert Jan) Benjamins
N04  J. (Jan) Altena G. (Geesje) Nieuwenhuis-Wenny
N05 B.R. (Boudewijn)  (Hovenga M. Brouwer-Slager
N06 L. (Harjo) Lennips J. (Hans) Horstra
N07 J.H. (Henri) Schroer G.R. (Gerlinde) Hutten-v.d. Berg
NO8   A. (Albert) Weitkamp S.J. (Erik) ter Burg
N09A  J.G. (Gerjan) Schroer A. (Aljo) Benjamins
N09B  J.G. (Gerjan) Schroer, aanspreekpunt                
N010   J.T. (Jelle) Zweers G.J. (Gerrit) Veurink
     


Predikant: ds. R.P. (Rutger) Heij
Scholtensdijk 10 7771 CV  Hardenberg
Telefoon: 0523-234673
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.rutgerheij.nl

wijkscriba Oost: Dick Doorn, mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijk  OUDERLINGEN     DIAKENEN
  A. (Anton) van den Berg  
O01 J. (Jacco) Bijker  E.J. (Erik Jan) Smits
O02 J. (Jacco) Bijker   N.R.P. (Ria) Slotman-Klein
O03 P. (Pieter) van der Vinne G.J. (Gerjan) Dijk
O04 J. (John) Overweg G. (Gerhard) Hulzebosch
O05 D.J. (Dirk Jan Timmermans J.A.H. (Jeanette) Knol-Bril
O06 L. (Luuk) Boerman  N. (Nel) Kramer-van Unen
O07 J. (John) Overweg G. (Gerrit) Peters
O08 P. (Pieter) van der Vinne M. (Martijn) Steenbergen
O09 L. (Luuk)Boerman G. (Geesje) ter Burg-Lamberink
O10 D.J. (Dirk Jan) Timmermans F. (Froukje) Schuldink-de Vries
     

Wijk Zuid

Predikant: ds. J.H. (Jan) Dunnewind
Lijsterbeslaan 7 7771 DM  Hardenberg
Telefoon: 0523-262900
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

wijkscriba Zuid: zr. H.J. Pouwels-Wubs: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijk OUDERLINGEN       

DIAKENEN

    F. (Frank) Sollie, voorzitter
Z01 G. (Gerard) Zomer J.H. (Arjan) Lamberink 
Z02 M. (Marchinus) Horstra   F. (Feikje) Tempelman-Steenbergen
Z03 J.G.  (Hans) Veldink J. (Joanne) Kelder-Dijk
Z04 E. (Evert) Kelder G.J. (Gerwin) Berenst
Z05 S. (Sietze) Hakkers J. (Hans) Woertink
Z06 J.H. (Jarik) Dunnewind A.J. (Anja) Post-Stegeman
Z07 W.F. (Wouter) Nieuwenhuis  H. (Harry) Veurink
Z08 H.E. (Harry) Jurries A. (Alfred) Hutten
Z09 P.W. van Dijk G.E.T.(Gert) Meijer

Diakenen
Dat de diakenen collecteren in de kerk, dat weten we allemaal, maar de diaconie doet veel meer!
In de kerk worden elk jaar nieuwe diakenen gekozen. Zij krijgen de speciale taak om te zorgen voor armen, zieken en eenzamen in de gemeente. Want diakenen roepen de gemeenteleden op om mee te helpen. Als een diaken ‘ja’ zegt bij zijn bevestiging, dan zegt hij eigenlijk: “Ik zal zelf zorgen voor mensen die hulp en aandacht nodig hebben. Maar ik zal ook alle gemeenteleden stimuleren om dat te gaan doen.” 
Zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd.
voor meer info: 
http://diaconaalsteunpunt.nl/

 

AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming

Over deze verklaring

Voor de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt  (GKv) te Heemse  is privacy en een veilige omgeving van groot belang. De GKv Heemse  is volgens de kerkorde geroepen tot dienst aan de wereld waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op andere wijze participeren in de gemeente en andere organisatievormen.

Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.

De uitvoerige verklaring vindt u in de rubriek GEMEENTE >Kerkelijke Organisatie. 

 

Preek Rooster

03 dec 2023 09:00
Ds. J.H. Dunnewind
03 dec 2023 11:00
Ds. J.H. Dunnewind
03 dec 2023 14:30
Ds. D.S. Dreschler
10 dec 2023 09:00
Ds. R.P. Heij
10 dec 2023 11:00
Ds. J.H. Dunnewind
10 dec 2023 14:30
Ds. D.S. Dreschler

Activiteiten

01 dec 2023 20:15
Kampvuur avond
Vuur - muziek - aanbidding - koffie/thee - chocolademelk - bijbel - marsmellows - gebed - verbinding - hapje - drankje

Alles is mogelijk voor wie geloofd

Neem gerust iemand en/of je muziekinstrument mee.
Info 06-111863535 / 06-12868437
13 dec 2023 19:00
Zingen rondom de piano (vrouwen 16+)
Alle meiden en vrouwen vanaf 16 jaar, jullie zijn van harte uitgenodigd!
Neem gerust iemand mee en deel het bericht!
29 dec 2023 16:00
Oliebollenaktie
Gezellige gemeentedag met o.a. oliebollen, snert, Top 200 café, film voor de kinderen en meer.
Van harte welkom!

Dagelijks Woord

En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken. -- Prediker 4:12