Kerkenraad

De kerkenraad  bestaat uit de predikanten en ouderlingen  uit de 3 wijken Noord, Oost en Zuid.
De kerkenraad met diakenen wordt gevormd door de diakenen, ouderlingen en diakenen uit de 3 wijken.
Per wijk kennen we  11, 10 en 9 mini-wijken.

Voor elke miniwijk fungeren de wijkraden en wijkraden met diakenen afzonderlijk.   

Wijkwerk wordt gecoordineerd door één of twee wijkcoordinatoren met de wijkdiaken en wijkouderling.  
 

Centrale Kerkenraad
Postadres: Postbus 213, 7770 AE  Hardenberg
scriba: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  (Dinanda Woertink)
tel. 0523-266899
Samenstelling wijkraden m.i.v. 2 juni 2019.

Wijk Noord
Predikant
ds. D.S. (Dick)  Dreschler
Weidebuurt 11
7771 CZ  Hardenberg
Telefoon studeerkamer: 0523-237904
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.dickdreschler.nl

wijkscriba Noord: 
J. de Vos.  Mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijk           OUDERLINGEN      DIAKENEN
N01    
N02 H.J. Snel, jr.   W. Brink
N03  E. Hulzebosch   J.P. Veurink
N04 H. Snel

  G. Nieuwenhuis-                    Wenny

N05 B.R. Hovenga   J. Petter
N06 E. Odink   L.J. van den Berg     
N07 J. Gerrits   G.R. Hutten-v.d. Berg
NO8  J. Kosters    A. Altena
N09A  A.D. van de Berg    A. Slot
N09B  E.J. Schippers    J. Snijder                
N010   J.T. Zweers    M. Veurink
voorz. Diaconie    G.M. Zweers

Wijk Oost

Predikant: ds. R.P. (Rutger) Heij
Scholtensdijk 10
7771 CV  Hardenberg
Telefoon: 0523-234673
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.rutgerheij.nl

wijkscriba Oost:  G.G. Niemeijer, mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
notulist: Johanne van der Vinne, mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijk  OUDERLINGEN     DIAKENEN
O01 H.W. Woertink E.J. Smits
O02 H.W. Woertink R.N.P. Slotman-Klein
O03 F. Nijenhuis L. Dijk
O04 E.H. Weitkamp G.J. Overweg
O05 A. Overweg H. Overweg 
O06 L. Boerman  N. Kramer-van Unen
O07 E.H. Weitkamp G. Peters
O08 A. Overweg M. Steenbergen
O09 L. Boerman B. Hofsink
O10 W. Knol G.J. Lennips

Wijk Zuid

Predikant: ds. J.H. (Jan) Dunnewind
Lijsterbeslaan 7
7771 DM  Hardenberg
Telefoon: 0523-262900
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

wijkscriba Zuid:
zr. H.J. Pouwels-Wubs: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijk OUDERLINGEN       

DIAKENEN

Z01 T. Horstra G.J. Dijk
Z02 . Horstra M.  F. Tempelman-Steenbergen
Z03 J. Neutel J.F. Sollie
Z04 E. Kelder H. Bolks
Z05 G. Timmermans J. Wesselink
Z06 J.H. Dunnewind D.A. Janssen
Z07 A. Dijk  M.H. de Lange
Z08 G.J. Ribberink H. Zweers
Z09 L. Dam  J.W. Spalink

Diakenen
Dat de diakenen collecteren in de kerk, dat weten we allemaal, maar de diaconie doet veel meer!
In de kerk worden elk jaar nieuwe diakenen gekozen. Zij krijgen de speciale taak om te zorgen voor armen, zieken en eenzamen in de gemeente. Daar is de gemeente dan dus mooi vanaf. Nou, mooi niet. Want diakenen roepen de gemeenteleden op om mee te helpen. Als een diaken ‘ja’ zegt bij zijn bevestiging, dan zegt hij eigenlijk: “Ik zal zelf zorgen voor mensen die hulp en aandacht nodig hebben. Maar ik zal ook alle gemeenteleden stimuleren om dat te gaan doen.” 
Zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd.
voor meer info: 
http://diaconaalsteunpunt.nl/

 

AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming

Over deze verklaring

Voor de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt  (GKv) te Heemse  is privacy en een veilige omgeving van groot belang. De GKv Heemse  is volgens de kerkorde geroepen tot dienst aan de wereld waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op andere wijze participeren in de gemeente en andere organisatievormen.

Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.

De uitvoerige verklaring vindt u in de rubriek Kerkelijke Organisatie. 

 

Preekrooster

24-11-2019

09:00 - Ds. J.H. Dunnewind
11:00 - Ds. J.H. Dunnewind
14:30 - Ds. D.S. Dreschler

01-12-2019

09:00 - Ds. D.S. Dreschler
11:00 - Ds. D.S. Dreschler
14:30 - Ds. R.P. Heij

Dagelijks Woord

Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar; onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen vreemdelingen en armen, en wees er niet op uit om een ander kwaad te doen. -- Zacharia 7:9-10