Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau is elke vrijdagavond geopend van 19:00 tot 19:45 uur in zaal “Mozes” van ons verenigingsgebouw “de Smidse”
U kunt hier terecht voor:

  • aanvraag bediening van de Heilige Doop
  • aanvraag om een attestaties (3 weken voor datum vertrek)
  • inleveren van attestaties van ingekomenen
  • aanvraag kerkelijke huwelijksbevestiging
  • mededeling verhuizing binnen de kerkelijke gemeente
  • mededeling wijziging in de Wegwijzer; commissies, verenigingen en andere mutaties
  • aanvraag briefje voor viering Heilig Avondmaal in zusterkerken (ook mogelijk bij uw eigen wijkouderling)
  • collectemunten

Kerkelijk Bureau wordt verzorgd door J.H. Noppers / J. Gunnink.

Preekrooster

24-09-2017

09:00 - Ds. R.P. Heij
11:00 - Ds. R.P. Heij
13:30 - Ds. D.S. Dreschler
15:30 - Ds. D.S. Dreschler

01-10-2017

09:00 - Ds. D.S. Dreschler
11:00 - Ds. D.S. Dreschler
13:30 - Ds. J.H. Dunnewind
15:30 - Ds. J.H. Dunnewind

Dagelijks Woord

Want door de Geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof als rechtvaardigen worden aangenomen. -- Galaten 5:5