KidsUnited

Beleef de dienst mee via Microsoft Teams!!!

Voor zondag 8 november is er weer een ontmoeting gepland.

Vanaf 11:30 uur ben jij uitgenodigd via de volgende link.

Deelnemen

Preekrooster

Er ging iets fout in het ophalen van het rooster

Dagelijks Woord

Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door hem worden wij verlost, opdat het zal zijn zoals geschreven staat: ‘Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen.’ -- 1 Korintiers 1:30-31