Corona Virus en onze kerkdiensten.

Naast de live uitzendingen mogen de diensten van 10:00 uur en 14:30 uur weer door een beperkt aantal bezoekers bezocht worden. U dient zich hiervoor vooraf aan te melden en wel uiterlijk op vrijdag 18:00 uur voor de betreffende kerkdienst. Dit kan via gkvheemse.nl/aanmelden of telefonisch via 0523-261469 keuze 1.

Coronaupdate:

Gebruiksplan opgesteld n.a.v. Corona update en gebruik van het kerkgebouw (Document 1)

Wijzigingen in bezoek kerkdiensten (Document 2)

 

Welkom bij de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Heemse, de 'Kandelaarkerk'.

Op deze site kunt u kennismaken met onze gemeente. Informatie vinden over wie we zijn, waar u ons kunt vinden en waar we ons mee bezig houden.

Elke zondagochtend en -middag zijn er kerkdiensten.

In deze diensten komen we bij elkaar om God te loven en te prijzen. Wij aanvaarden alles wat in de Bijbel staat als het Woord van God. Door dat Woord willen we ons laten leiden in heel ons leven. Dat doen we met blijdschap omdat het onze hartelijke overtuiging is dat God in zijn Woord het goede voor ons zoekt. Hij is onze Redder door Christus! We zingen en bidden met elkaar om onze dankbaarheid te uiten en al onze verdrietige en blijde dingen bij Hem te brengen.

Hartelijk welkom om onze diensten bij te wonen.
Heeft u vragen of wilt u meer weten, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

De gemeente van Heemse.

Preekrooster

01-11-2020

10:00 - Ds. R.P. Heij
14:30 - Ds. J.H. Dunnewind

04-11-2020

19:30 - Ds. R.P. Heij

Dagelijks Woord

Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief, want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis, dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. -- 1 Tessalonicenzen 5:4-6