Corona en onze kerkdiensten

Wij als Gereformeerde kerk Heemse zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid in de samenleving. Daarom conformeren wij ons aan het uitdrukkelijke advies om kerkdiensten enkel nog digitaal te laten plaats vinden. Het is daarom vanaf heden tot in ieder geval 17 januari helaas niet mogelijk om kerkdiensten bij te wonen.

We blijven de kerkdiensten nog wel uitzenden via gkvheemse.nl. De diensten vinden plaats om 10:00 uur en om 14:30 uur.

Coronaupdate: 

Gebruiksplan opgesteld n.a.v. Corona update en gebruik van het kerkgebouw (Document 1)
Wijzigingen in bezoek kerkdiensten (Document 2)

Sterrenjacht:

Het wordt steeds gezelliger als je buiten in het donker loopt. In en rond de huizen worden lampjes opgehangen, kaarsjes worden aangestoken. De maand december staat vaak in het teken van lichtjes, warmte en gezelligheid. In deze maand vieren we het kerstfeest, wat zeker een gezellige tijd is maar waarin we vooral vieren en gedenken dat het kindje Jezus is geboren en Hij op aarde kwam voor ons. Dit jaar is het door Corona allemaal wat anders, met z’n allen naar de kerk zit er nog niet in en de samenkomsten die normaal rond kerst zo vanzelfsprekend zijn kunnen niet doorgaan. 
Lees verder en download snel het volledige document

TU Magazine

Download hier de nieuwste versie van de TU Magazine

Welkom bij de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Heemse, de 'Kandelaarkerk'

Op deze site kunt u kennismaken met onze gemeente. Informatie vinden over wie we zijn, waar u ons kunt vinden en waar we ons mee bezig houden.

Elke zondagochtend en -middag zijn er kerkdiensten.

In deze diensten komen we bij elkaar om God te loven en te prijzen. Wij aanvaarden alles wat in de Bijbel staat als het Woord van God. Door dat Woord willen we ons laten leiden in heel ons leven. Dat doen we met blijdschap omdat het onze hartelijke overtuiging is dat God in zijn Woord het goede voor ons zoekt. Hij is onze Redder door Christus! We zingen en bidden met elkaar om onze dankbaarheid te uiten en al onze verdrietige en blijde dingen bij Hem te brengen.

Hartelijk welkom om onze diensten bij te wonen.
Heeft u vragen of wilt u meer weten, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

De gemeente van Heemse.

Preekrooster

28-02-2021

10:00 - Ds. J.H. Dunnewind
14:30 - Ds. L. van Dalen

07-03-2021

10:00 - Ds. J.H. Dunnewind
14:30 - Ds. D.S. Dreschler

Dagelijks Woord

Zing een lied voor de HEER: wonderbaarlijk zijn zijn daden. Laat heel de aarde dit weten. Jubel en juich, inwoners van Sion, want groot is de Heilige van Israël, die in jullie midden woont. -- Jesaja 12:5-6