Vergaderrooster seizoen 2021-2022 beschikbaar

Voor het nieuwe vergaderseizoen kan u het rooster raadplegen op "gemeente" -> "kerkelijke organisatie"

Corona en onze kerkdiensten

De diensten vinden plaats om 10:00 uur en om 14:30 uur.

Gebruiksplan opgesteld n.a.v. Corona update en gebruik van het kerkgebouw (Document 1)
Wijzigingen in bezoek kerkdiensten (Document 2)

U kan zich aanmelden via gkvheemse.nl/aanmelden

Welkom bij de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Heemse, de 'Kandelaarkerk'

Op deze site kunt u kennismaken met onze gemeente. Informatie vinden over wie we zijn, waar u ons kunt vinden en waar we ons mee bezig houden.

Elke zondagochtend en -middag zijn er kerkdiensten.

In deze diensten komen we bij elkaar om God te loven en te prijzen. Wij aanvaarden alles wat in de Bijbel staat als het Woord van God. Door dat Woord willen we ons laten leiden in heel ons leven. Dat doen we met blijdschap omdat het onze hartelijke overtuiging is dat God in zijn Woord het goede voor ons zoekt. Hij is onze Redder door Christus! We zingen en bidden met elkaar om onze dankbaarheid te uiten en al onze verdrietige en blijde dingen bij Hem te brengen.

Hartelijk welkom om onze diensten bij te wonen.
Heeft u vragen of wilt u meer weten, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

De gemeente van Heemse.

 

 

Dagelijks Woord

Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich. Wie in tranen op weg gaat, dragend de buidel met zaad, zal thuiskomen met gejuich, dragend de volle schoven. -- Psalmen 126:5-6