KidsUnited

Klik hier voor de videomeeting

Gemeentevergadering:

Voor de financiële jaarcijfers klik hier

Corona en onze kerkdiensten

Wij als Gereformeerde kerk Heemse zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid in de samenleving. Daarom conformeren wij ons aan het uitdrukkelijke advies om kerkdiensten enkel nog digitaal te laten plaats vinden. Het is daarom vanaf heden tot in ieder geval 17 januari helaas niet mogelijk om kerkdiensten bij te wonen.

We blijven de kerkdiensten nog wel uitzenden via gkvheemse.nl. De diensten vinden plaats om 10:00 uur en om 14:30 uur.

Gebruiksplan opgesteld n.a.v. Corona update en gebruik van het kerkgebouw (Document 1)
Wijzigingen in bezoek kerkdiensten (Document 2)

Welkom bij de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Heemse, de 'Kandelaarkerk'

Op deze site kunt u kennismaken met onze gemeente. Informatie vinden over wie we zijn, waar u ons kunt vinden en waar we ons mee bezig houden.

Elke zondagochtend en -middag zijn er kerkdiensten.

In deze diensten komen we bij elkaar om God te loven en te prijzen. Wij aanvaarden alles wat in de Bijbel staat als het Woord van God. Door dat Woord willen we ons laten leiden in heel ons leven. Dat doen we met blijdschap omdat het onze hartelijke overtuiging is dat God in zijn Woord het goede voor ons zoekt. Hij is onze Redder door Christus! We zingen en bidden met elkaar om onze dankbaarheid te uiten en al onze verdrietige en blijde dingen bij Hem te brengen.

Hartelijk welkom om onze diensten bij te wonen.
Heeft u vragen of wilt u meer weten, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

De gemeente van Heemse.

 

 

Preekrooster

Er ging iets fout in het ophalen van het rooster

Dagelijks Woord

Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. -- Kolossenzen 2:6-7