Zingen in Heemse

Zondagavondzangcommissie ‘Zingen in Heemse’

Regelmatig zijn er op zondag samenzangavonden in de Kandelaarkerk.
De commissie “Zingen in Heemse” draagt hiervoor zorg. Gedurende een klein uur worden er allerlei psalmen, gezangen, geestelijke en vaderlandse liederen gezongen. Dit uiteraard afhankelijk van de tijd van het jaar (Bevrijdingsdag, Pasen, Hervormingsdag, enz.).

De commissie stelt een jaarprogramma op, met een aantal gevarieerde zangavonden.
Geprobeerd wordt voor alle leeftijden een zo breed mogelijk programma samen te stellen, waarbij wel speciale aandacht wordt gegeven aan gezinnen met kinderen.

Terugkerende elementen zijn o.a.:
- het kinderprogramma; een paar keer per jaar geven we, in een speciaal samengesteld programma, bijzondere aandacht aan de kinderen.
- de traditionele kerstavondzang (op kerstavond, 24 december, ’s avonds om 21.30 uur) met de Heemser Kandelaarcantorij.
- het verzoekprogramma; ter plekke mag er opgegeven worden wat we zingen. Dit gebeurt veelal uit het Gereformeerd Kerkboek en een bundeltje met verschillende andere liederen.
- voor de ouderen onder ons: 'liederen uit de oude doos'; psalmen uit de oude berijming en bekende Johannes de Heer-liederen.

Daarnaast worden er soms koren uitgenodigd om hun medewerking te verlenen.
Zowel koren uit eigen omgeving (bijvoorbeeld het Heemser Mannenensemble en Kinderkoor Jong Heemse) als uit de wijdere regio.

In de beginjaren van de zondagavondzang was het karakter van de zondagavondzang meer evangeliserend; vandaag de dag is het doel: de mogelijkheid bieden aan mensen om een uurtje fijn te zingen tot Gods eer, en dit door afwisselende en kwalitatief goede programma’s. Maar uiteraard blijft iedereen van harte welkom en heeft het verleden uitgewezen dat ook (kerk-)mensen van buiten Heemse het zingen in de Kandelaarkerk willen meemaken. De avonden worden veelal uitgezonden via de kerktelefoon. Meestal wordt (indien mogelijk) het programma van tevoren in de Kerkpost vermeld, zodat mensen die aan huis gebonden zijn het thuis goed kunnen volgen.

Wat zijn we gezegend met een mooi kerkgebouw, een prachtig orgel, veel gemeenteleden om ons heen, gaven om te zingen en muziek te maken en nog zo veel meer! Laten we dat allemaal actief inzetten om God onze Vader de lof te brengen die Hem toekomt!

Soli Deo Gloria!

Hebt u vragen, ideeën, opmerkingen, suggesties, heeft u een verzoek voor een lied dat u graag een keer wilt laten zingen, of wil jij graag een keer meespelen op je instrument?
Laat dit gerust weten aan één van de onderstaande commissieleden.

Preek Rooster

16 juni 2024 09:00
Ds. R.P. Heij
16 juni 2024 11:00
Ds. R.P. Heij
Oost belijdenis
16 juni 2024 14:30
Ds. D.S. Dreschler
Aangepaste dienst
23 juni 2024 09:00
Ds. R.P. Heij
23 juni 2024 11:00
Ds. R.P. Heij
23 juni 2024 14:30
Br. A.J. Mooibroek

Activiteiten

05 juli 2024 20:15
Kampvuur avond
Vuur - muziek - aanbidding - koffie/thee - chocolademelk - bijbel - marsmellows - gebed - verbinding - hapje - drankje

Alles is mogelijk voor wie geloofd

Neem gerust iemand en/of je muziekinstrument mee.
Info 06-111863535 / 06-12868437

Dagelijks Woord

Tob jezelf niet af om rijk te worden, zet dat plan opzij. Zodra je op rijkdom afvliegt, is die al verdwenen. Hij krijgt vleugels, plotseling, en vliegt als een arend weg. -- Spreuken 23:4-5