Zending & Hulpverlening

Het doel van de Z&H-commissie is de gemeente te stimuleren in betrokkenheid bij het werk van zending en hulpverlening. Onze kerk behartigt, samen met de samenwerkende kerken in Overijssel en de Noordoostpolder het zendingswerk in Indonesië. De aandachtsgebieden voor de classis Hardenberg zijn de uitvoering van de werkzaamheden van de staf van het CEVEO-kantoor in Merauke voor en met de kerken op Papoea, de theologische middelbare school SMTK in Merauke (in het zuiden van Papoea) en de uitvoering van het studiebeurzenprogramma van de kerken voor jonge Papoea’s. Alle classes schenken aandacht aan het vertelproject CeriA. De uitvoerende verantwoordelijkheid voor het werk in Indonesië is in handen van Indonesië Mission (voorheen Overijsselse Zendings Deputaten) in nauwe samenwerking met Verre Naasten.
logo

Voor informatie over Indonesië Mission zie: www.indonesiemission.nl
Er is ook een Facebook-pagina:  www.facebook.com/indonesiedichtbij
Voor informatie over Verre Naasten: verrenaasten.nl
Facebook-pagina van Verre Naasten: www.facebook.com/verrenaasten

Werkers op het CEVEO-kantoor zijn de Nederlanders Gerrit de Graaf en de Indonesische Oktofianus Boling. U kunt de familie de Graaf volgen via http://degraafvanittersum.wordpress.com . Zij vinden het fijn om post te krijgen.

Postadres van de medewerkers:  Yayasan Persaudaraan CEVEO
a.n. ………………(naam invullen)
Kotak Pos 182
99601 Merauke
Papua - Indonesia

Verjaardagen:
25 jan.  Thekla de Graaf (2006)
13 mrt.  Peterine de Graaf (1981)
  1 apr.   Gideon de Graaf (2008)
15 april Maela Belvania Achiera Blegur Boling (2016)
11 sept. Gerrit de Graaf (1980), medewerker CEVEO
  9 okt.  Oktofianus Blegur Boling (1977), medewerker CEVEO
21 okt.  Godwin Boling (2008)
28 okt.  Iljah de Graaf (2010)
  7 nov.  Bucer Boling (2002)
  8 nov.  Aris Boling (1998)
7 dec. Pelle de Graaf (2016)
12 dec.  Yuliana Lia Blegur Boling (1976), vrouw van Oktofianus

E-mailadressen:

Gerrit de Graaf       Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Peterine de Graaf   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Postzegelverkoop t.b.v. een project van DVN (dit jaar voor de SMTK te Merauke)
(We verkopen ook buitenlandzegels!)


J. Hutten-Woertink, Rheezerweg 99i, tel. 250443
A. Jurries-Hutten, Uranuslaan 15, tel. 267273
J.A. Wuite-Bollks, Scholtensdijk 6, tel 260517
J.H. Altena, Venneweg 19a, tel. 682977
Mw Breukelman Polluxstraat 1, tel. 263844

Voor grote hoeveelheden (bedrijven): Fenna Zweers, Venuslaan 72, tel. 267505

Samenstelling commissie Z&H:
Voorzitter: Grietje Moes-Folkers  266677
Secretaresse: Geertje Lugies
lid: Fenna Zweers-Tempelman  267505 (Coördinator postzegelverkoop en financiën)
lid: Gerrinde Veurink-Kampman
lid: Alie Hekman-Nijman  251193
lid: Anja Meerholz 237919
lid: Wilma Hofsink 264713

penningmeester: H. Lamberink  262965

Giften kunnen gestort worden op rekeningnummer NL 31 INGB 0006 6342 62 t.n.v. Gereformeerde Kandelaarkerk Vrijgemaakt onder vermelding van "Voor de zending".

Verre Naasten
Om donateur te worden van Verre Naasten (of voor informatie daarover) kunt u contact opnemen met de coördinator van DVN of rechtstreeks met Verre Naasten (zie website www.verrenaasten.nl) DVN-coördinator in Heemse is: Aukje van Kammen, Kolibriestraat 15, 265528.
Het rekening nummer van Verre Naasten is: NL 31 INGB 0000 363600 t.n.v. Verre Naasten te Zwolle.

Preekrooster

02-02-2020

09:00 - Ds. J.H. Dunnewind
11:00 - Ds. J.H. Dunnewind
14:30 - Ds. D.S. Dreschler

09-02-2020

09:00 - Ds. J.H. Dunnewind
11:00 - Ds. D.S. Dreschler
14:30 - Ds. R.P. Heij

Dagelijks Woord

Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest. -- Romeinen 8:3-4