Kerkelijke Organisatie

Onderaan deze pagina vindt u de financiële jaarstukken..

In Heemse wordt gewerkt aan de hand van  het Handboek Kerkelijke Organisatie, bestaande uit twee delen: 
  deel I: Beschrijving taken en verantwoordelijkheden van Kerkenraadsvormen en bestuurscolleges.
  deel II: Beschrijving taken en verantwoordelijkheden van gemeente commissies, werk- en taakgroepen.
In deel I is een inleiding opgenomen en in beide delen zijn diverse functiebeschrijvingen vermeld.
Onderdelen van het handboek zijn o.a. het organisatie- en functieschema en een jaar-vergaderkalender, opgenomen als afzonderlijke documenten.

Verder vindt u een blanco jaarplan te gebruiken door commissies voor het indienen en bespreken van plannen en het eventueel aanvragen van benodigde middelen.

Per jaar is de vergader-jaarkalender beschikbaar. Eventuele wijzigingen zullen periodiek worden gepubliceerd. 
Wijzigingen door te geven aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
U kunt de informatie hieronder aanklikken.

Jaarrooster 2021-2022 vastgesteld aug 2021

Organisatieschema GKV Heemse 2020

Organisatieschema functies met namen GKv Heemse 2021-2022

Handboek deel II versie 2017

Handboek 2010 deel I versie 3 08-05-2018

Handreiking-Begeleidingscommissie 2019 SKW

Plaatselijke regeling Kerkenraad en diaconie Heemse HKO 2016 def 21 maart 2016

Plaatselijke regeling voor de roeping van ouderlingen en diakenen Heemse 02-04-2019

Preekbespreking verdient aandacht en tijd

Vragenlijst Preekbespreking

Handvatten preekbespreking, uittreksel Handboek ouderlingen

Jaarplan commissies blanco

AVG privacystatement GKv Heemse 5e versie

Financiële stukken 2020
Aanbiedingsbrief Kerk Jaarrekening 2019 en begroting 2020
Balans DIACONIE per 31 december 2019 en 2018
Resultatenrekening DIACONIE 2019 en Begroting 2020
Resultatenrekening en Balans 2019  KERK  KRmD
Toelichting jaarrekening 2019 en begroting DIACONIE 2020
Z+H en Evangelisatie  Financieel overzicht 2019

Beschrijving werkzaamheden Kerkelijk Bureau

Financiële stukken 2021

Resultatenrekening en Balans 2020 incl toelichting kerk

Toelichting jaarrekening 2020 van diaconie Kandelaarkerk te Heemse

Balans per 31 december 2020 en 2019 van diaconie Kandelaarkerk te Heemse

Resultatenrekening 2020 van diaconie Kandelaarkerk te Heemse

Diaconie (2p) Toelichting jaarrekening 2020

Resultatenrekening en Balans 2020 incl toelichting

diaconie Balans per 31 december 2020 en 2019 van  Kandelaarkerk te Heemse

diaconie Resultatenrekening 2020 van Kandelaarkerk te Heemse

Dagelijks Woord

Ik heb u lief, HEER, mijn sterkte, HEER, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder, God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen, mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht. -- Psalmen 18:2-3