Kerkelijke Organisatie

Mei 2020: onderaan deze pagina vindt u  tijdelijk de financiele jaarstukken  over 2019 en begroting 2020.

In Heemse wordt gewerkt aan de hand van  het Handboek Kerkelijke Organisatie, bestaande uit twee delen: 
  deel I: Beschrijving taken en verantwoordelijkheden van Kerkenraadsvormen en bestuurscolleges.
  deel II: Beschrijving taken en verantwoordelijkheden van gemeente commissies, werk- en taakgroepen.
In deel I is een inleiding opgenomen en in beide delen zijn diverse functiebeschrijvingen vermeld.
Onderdelen van het handboek zijn o.a. het organisatie- en functieschema en een jaar-vergaderkalender, opgenomen als afzonderlijke documenten.

Verder vindt u een blanco jaarplan te gebruiken door commissies voor het indienen en bespreken van plannen en het eventueel aanvragen van benodigde middelen.

Per jaar is de vergader-jaarkalender beschikbaar. Eventuele wijzigingen zullen periodiek worden gepubliceerd. 
Wijzigingen door te geven aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
U kunt de informatie hieronder aanklikken.

Jaarrooster 2020-2021 vastgesteld aug 2020

document Handboek 2010 deel I versie 3 04 06 2018
(622 KB)

Handboek Organisatie deel II
Handboek jaarverg planning 01110 versie 1
document Handboek Functieschema met namen versie 13 08 07 2018
(64 KB)
document Organisatieschema GKv Heemse 2018 (98 KB)
Jaarplan commissies heemse blanco
spreadsheet Jaarrooster 2019 2020 juni'19 versie 1a, 06.09.19 (21 KB)

Regeling werkwijze kerkenraad en diaconie 2016

document Plaatselijke regeling voor de roeping van ouderlingen en diakenen Heemse 02 04 2019 (31 KB)

document Handreiking Begeleidingscommissie Heemse (69 KB)

pdf Preekbespreking verdient aandacht en tijd (3) (91 KB)

document AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming
(43 KB)
document AVG brief kerkelijke werkers 2019 (46 KB)

Financiële stukken 2020
Aanbiedingsbrief Kerk Jaarrekening 2019 en begroting 2020
Balans DIACONIE per 31 december 2019 en 2018
Resultatenrekening DIACONIE 2019 en Begroting 2020
Resultatenrekening en Balans 2019  KERK  KRmD
Toelichting jaarrekening 2019 en begroting DIACONIE 2020
Z+H en Evangelisatie  Financieel overzicht 2019

Beschrijving werkzaamheden Kerkelijk Bureau

Preekrooster

04-10-2020

09:00 - Ds. R.P. Heij
11:00 - Uitzending 9 uurs dienst
14:30 - Ds. D.S. Dreschler

11-10-2020

09:00 - Ds. R.P. Heij
11:00 - Uitzending 9 uurs dienst
14:30 - Ds. D.S. Dreschler

Dagelijks Woord

Op die dag zul je zeggen: ‘Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.’ Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: ‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.’ -- Jesaja 12:1-4