Volg Mij

Dat is een opdracht en het vraagt om een keus, niet één keer, maar steeds weer. Een christen weet dat hij of zij feestganger is, op weg naar het eeuwige feest, als je dicht bij de Heer Jezus blijft en doet wat Hij wil.
Volg Hem, want Hij is de enige goede Herder!

Het is voor veel christenen moeilijk om de grens te trekken. Wat is verantwoord, waar kan ik nog aan meedoen? Het wordt nog moeilijker als mede-christenen meedoen waar voor jou een grens ligt. Niemand blijft graag alleen staan, je wilt erbij horen. Zowel onder jongeren, als ook onder ouderen, veroorzaakt die groepsdruk dat grenzen worden verlegd en dat we op een terrein komen waar we niet wilden zijn. De duivel is een meester om verleidingen aan te bieden en ons daarin mee te slepen.

De kerkenraad heeft in 2010 de commissie “Volg Mij – Leefstijl in de praktijk” ingesteld met de opdracht te onderzoeken hoe we elkaar kunnen helpen bij onze christelijke handel en wandel.

Meer over de commissie Volg Mij vind u op feestgangers.wordpress.com

Preekrooster

24-09-2017

09:00 - Ds. R.P. Heij
11:00 - Ds. R.P. Heij
13:30 - Ds. D.S. Dreschler
15:30 - Ds. D.S. Dreschler

01-10-2017

09:00 - Ds. D.S. Dreschler
11:00 - Ds. D.S. Dreschler
13:30 - Ds. J.H. Dunnewind
15:30 - Ds. J.H. Dunnewind

Dagelijks Woord

Want door de Geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof als rechtvaardigen worden aangenomen. -- Galaten 5:5