Nieuwsbrieven Platform Kerken

pdf Nieuwsbrief 3 Platform van Kerken (236 KB)

 

Preekrooster

30-09-2018

09:00 - Ds. R.P. Heij
11:00 - Ds. R.P. Heij
13:30 - Ds. D.S. Dreschler
15:30 - Ds. D.S. Dreschler

07-10-2018

09:00 - Ds. J.H. Dunnewind
11:00 - Ds. J.H. Dunnewind
13:30 - Ds. D.S. Dreschler
15:30 - Ds. D.S. Dreschler

Dagelijks Woord

Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. -- Filippenzen 4:8