Givt

Coronavirus en onze kerkdiensten

Wij als Gereformeerde kerk Heemse zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid in de samenleving. Daarom conformeren wij ons aan het uitdrukkelijke advies om kerkdiensten enkel nog digitaal te laten plaats vinden. Het is daarom vanaf heden tot in ieder geval 17 januari helaas niet mogelijk om kerkdiensten bij te wonen.

We blijven de kerkdiensten nog wel uitzenden via gkvheemse.nl. De diensten vinden plaats om 10:00 uur en om 14:30 uur.

Liturgie  Archief  Audio  Normale site  Aanmelden  Geven met GIVT
Givt

Geven met GIVT

Via deze QR code kunt u met de GIVT-app gemakkelijk uw gift geven in onze collecte. Heeft u de GIVT-app nog niet https://www.givtapp.net/download/

U kunt uw gift ook overmaken op NL31 INGB 0006 6342 62 t.n.v. Gereformeerde Kandelaarkerk